O mnie

Podstawowe informacje

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Aleksandra Kuca
Aleksandra Kuca
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • poniedziałek, 01 marca 2010 10:29
 • Ostatnio on-line:
 • 9 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1692 razy

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Podstawowe zagadnienia dotycz?ce odpowiedzialno?ci przedsi?biorstw 14 czerwca 2010 806 odwiedzin
"Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym ?wiecie" 14 czerwca 2010 816 odwiedzin
Wizerunek pracodawcy 14 czerwca 2010 688 odwiedzin
Koncepcje zarz?dzania i zawarta w nich odpowiedzialno?? przedsi?biorstw 14 czerwca 2010 816 odwiedzin
Spo?eczna odpowiedzialno?? ma?ego przedsi?biorstwa 14 czerwca 2010 1056 odwiedzin
Alfabet CSR 14 czerwca 2010 699 odwiedzin
"Nepotyzm jako tradycja" 11 czerwca 2010 1005 odwiedzin
Korupcja w prawie pracy 11 czerwca 2010 816 odwiedzin
Kategorie i typy korupcji 10 czerwca 2010 1605 odwiedzin
Definicja korupcji 10 czerwca 2010 899 odwiedzin
Etyka zawodowa pracownikw administracji samorz?dowej 07 czerwca 2010 1053 odwiedzin
Reklama spo?eczna 06 czerwca 2010 836 odwiedzin
Mobbing - co warto wiedzie?, jak si? broni? 06 czerwca 2010 1001 odwiedzin
Korupcja w do?wiadczeniu codziennym 05 czerwca 2010 817 odwiedzin
Etyka w biznesie. "Mwi? mi, ci?gle mwi?!" 29 maja 2010 925 odwiedzin
"Kodeksy etyczne. Ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie" 29 maja 2010 1173 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Grupy

Grupy zostały wyłączone przez administratora.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.