O mnie

Podstawowe informacje

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Znajomi

 • Brak znajomych
Ada Trojan
Ada Trojan
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • poniedziałek, 01 marca 2010 10:43
 • Ostatnio on-line:
 • 10 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1128 razy

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

EKONOMIKA S?U?BY ZDROWIA ORAZ IMPLIKACJE TAK?E NATURY ETYCZNEJ 09 czerwca 2010 791 odwiedzin
Etyczne problemy niep?odno?ci 09 czerwca 2010 745 odwiedzin
Placebo jako problem etyczny przy ocenie bada? klinicznych 09 czerwca 2010 1042 odwiedzin
Dylematy medyczno-etyczne w opiece nad dzie?mi z chorob? nowotworow? 09 czerwca 2010 796 odwiedzin
Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny 09 czerwca 2010 1008 odwiedzin
Zdrowie i etyka 09 czerwca 2010 820 odwiedzin
Etyka w psychoterapii - etyka psychoterapeuty 09 czerwca 2010 922 odwiedzin
Cierpienie duchowe w chorobie terminalnej 08 czerwca 2010 945 odwiedzin
Etyczne zasady post?powania z pacjentami w ?pi?czce i stanach wegetatywnych 08 czerwca 2010 765 odwiedzin
Fiolozofia i etyka wobec pyta? o kryterium normalno??i 08 czerwca 2010 855 odwiedzin
O etyce psychoterapeuty 08 czerwca 2010 869 odwiedzin
Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza 07 czerwca 2010 972 odwiedzin
Prawo do wyra?ania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny problemy etyczno-prawne 07 czerwca 2010 911 odwiedzin
Prawda a sztuka mwienia 07 czerwca 2010 826 odwiedzin
Problemy zwi?zane z badaniem jako?ci ?ycia pacjentw onkologicznych 07 czerwca 2010 1017 odwiedzin
Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego i psychoterapii 07 czerwca 2010 943 odwiedzin
Mi?dzy ?wi?to?ci? a warto?ci? ?ycia: w perspektywie klonowania ludzi 07 czerwca 2010 773 odwiedzin
ZARZ?DZANIE I ETYKA ODPOWIEDZIALNO?CI 07 czerwca 2010 901 odwiedzin
Czy etyka jest potrzebna reklamie? 07 czerwca 2010 942 odwiedzin
Autonomia lekarza i pacjenta 07 czerwca 2010 1069 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Grupy

Grupy zostały wyłączone przez administratora.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.