Użytkownicy
Wyróżnieni
Sortuj według:
Pokaż:
Rafa? G?owacki

Rafa? G?owacki

Gdyby kto? potrzebowa? szybkiego i rzetelnego wyko?czenia wn?trz, polecam si? http://www.deconova.pl
Micha? Peno

Micha? Peno

Dr nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniw. Szczeci?skiego.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.