O mnie

Podstawowe informacje

P?e?
Kobieta
Urodziny
15/12/1990

Informacje kontaktowe

Wykszta?cenie/Praca

Znajomi

 • Brak znajomych
Magdalena Krzak
Magdalena Krzak
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • poniedziałek, 17 maja 2010 10:52
 • Ostatnio on-line:
 • 10 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 893 razy

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Czy cz?owiek, ktry pope?nia samobjstwo mo?e liczy? na ?ycie wieczne? Czy mo?e zosta? zbawiony? 14 czerwca 2010 783 odwiedzin
Samobjstwo to grzech 14 czerwca 2010 928 odwiedzin
Samobjstwo - w?rd znakw zapytania 14 czerwca 2010 740 odwiedzin
Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu do broni palnej 14 czerwca 2010 1185 odwiedzin
Marcina Lutra pogl?dy na ma??e?stwo i etyk? seksualn? 14 czerwca 2010 910 odwiedzin
Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Wojty?a. 14 czerwca 2010 1022 odwiedzin
A mo?e seks z robotem? 14 czerwca 2010 880 odwiedzin
Katolicka etyka ma??e?ska 14 czerwca 2010 1146 odwiedzin
Prostytucja i zwi?zane z ni? niektre problemy spo?eczne i etyczne 14 czerwca 2010 1234 odwiedzin
Prba definicji samobjstwa 14 czerwca 2010 743 odwiedzin
Prawo do posiadania broni jako Prawo Cz?owieka 11 czerwca 2010 745 odwiedzin
Prawo do posiadania broni i hoplofobia 11 czerwca 2010 957 odwiedzin
Chrze?cija?stwo a warto?? aktu ma??e?skiego 11 czerwca 2010 750 odwiedzin
Mi?dzy biologi? a etyk? seksualno?? osb niepe?nosprawnych intelektualnie, pytania i zagro?enia 11 czerwca 2010 1087 odwiedzin
P?tawska i narodziny seksualnej etyki katolickiej 11 czerwca 2010 812 odwiedzin
Przedma??e?ska aktywno?? seksualna 11 czerwca 2010 840 odwiedzin
Etyka seksualna 07 czerwca 2010 2151 odwiedzin
O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego 07 czerwca 2010 1089 odwiedzin
Czas samobjcw 07 czerwca 2010 1680 odwiedzin
Wok? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha 06 czerwca 2010 1049 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.