O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
- adiunkt w Zak?adzie Etyki i Filozofii Spo?ecznej Uniwersytetu Gda?skiego. Zajmuje si? g?wnie problematyk? obywatelstwa, wielokulturowo?ci, refleksyjnej rwnowagi, personalizmu, liberalizmu i wolno?ci. Ostatnio wyda? ksi??k? pt. "Obywatelskie niepos?usze?stwo. Prba okre?lenia poj?cia", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011. Obecnie pracuje nad monografi? po?wi?con? problematyce wielokulturowej wsplnoty politycznej.
P?e?
M??czyzna
Urodziny
24/11/1971

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Gda?sk

Wykszta?cenie/Praca

Nazwa szko?y
Uniwersytet Gda?ski
Adres szko?y
Ba?y?skiego 1
Zakres kompetencji
filozofia polityki, etyka spo?eczna, etyka oglna metaetyka
Kierunek studiw
FIlozofia
Zawd
filozof
Stopie? naukowy
doktor
Nazwa uczelni
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rok uzyskania dyplomu
0000
Artur Szutta
Artur Szutta
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • czwartek, 07 października 2010 11:57
 • Ostatnio on-line:
 • 6 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 3473 razy

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.