O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
Adiunkt w Zak?adzie Etyki i Komunikacji Spo?ecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu opolskiego.
Zainteresowania:
Filozofia edukacji, bioetyka, etyka ?rodowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki.
P?e?
M??czyzna
Urodziny
30/01/1962

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
http://www.filozofia.uni.opole.pl/show.php?id=21&lang=pl&m=1
Adres
44-270 Rybnik, ul. Janasa 43A
Miejscowo??
Rybnik

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
doktor
Nazwa uczelni
Uniwersytet Opolski
Grzegorz Francuz
Grzegorz Francuz
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • piątek, 11 lutego 2011 14:39
 • Ostatnio on-line:
 • 7 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1576 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.