O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
prowadz? badania z zakresu analizy poj?ciowej, definiuj? poj?cia, w tym poj?cia etyczne, oraz wyprowadzam wst?pne wnioski z poczynionych ustale?. D??? do odnalezienia powi?za? poj?ciowych mi?dzy pozornie odr?bnymi dziedzinami:

fizyka (materia)
matematyka (byty idealne)
psychologia (byty mentalne)
j?zykoznawstwo (byty j?zykowe)
etyka (warto?ci i obowi?zki)
religia (?wiat nadprzyrodzony)
P?e?
M??czyzna
Urodziny
22/09/1967

Informacje kontaktowe

Adres
Baczy?skiego 10 pok 120
85-822 Bydgoszcz
Miejscowo??
Bydgoszcz

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
dr
Nazwa uczelni
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Najwa?niejsze publikacje
B??dno?? ontologiczna samobjstwa Edukacja Filozoficzna 47/2009, str. 63-69
Predykaty obiektywne Filo-Sofija 1(9)/2009, str. 173-182
Wachlarz mo?liwych odpowiedzi Filozofia Nauki 1(69)/2010, str. 67-76
Jakie warunki musi spe?nia? dobra teoria obowi?zku? Principia LIII/2010, str. 105-111
Mowa bez regu? Przegl?d Filozoficzny ?/2010, str. ??

Znajomi

 • Brak znajomych
Roman Godlewski
Roman Godlewski
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • środa, 30 marca 2011 09:50
 • Ostatnio on-line:
 • 9 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1907 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.