Marek Pawłowski

„Kim jestem? Czy w ogóle <jestem>? Od czasu do czasu bywam tym lub owym.”

Wiesław Gombrowicz

Website URL:

Katalog zasobów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym użytkownicy portalu mogą umieszczać materiały dotyczące spraw etyki (artykuły naukowe, publicystyczne, akty prawne, materiały dydaktyczne). Do dodawania zasobów zachęcamy wszystkich zarejestrowanych użytkowników Etyki Praktycznej.

Subscribe by email