Marek Pawłowski

Marek Pawłowski

Doktorant w Zakładzie etyki, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie zajmuje się problemami tożsamości osobowej w filozofii analitycznej.
„Kim jestem? Czy w ogóle ‘jestem’? Od czasu do czasu ‘bywam’ tym lub owym” W. Gombrowicz

Celem mojego wpisu jest analiza argumentów mówiących o tym, iż bycie homoseksualistą lub dokonywanie aktów homoseksualnych jest niedopuszczalne etycznie. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy akt homoseksualny jest czynem nieetycznym oraz czy istnieje jakikolwiek przekonywujący argument za tym, iż jest czymś złym.

Hits: 11261