?ukasz Remisiewicz

?ukasz Remisiewicz

Zainteresowania naukowe: filozofia j?zyka, filozofia analityczna, pogranicza filozofii i socjologii, filozofia i socjologia religii, etyka, historia neopozytywizmu.

Poczucie humoru (dalej PH – nie myli? z pH) jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Zaproponuj? tutaj pewn? szczególn? definicj?. Mianowicie ujmuj? PH jako dyspozycj?, do specyficznego odbioru pewnego rodzaju komunikatów, który polega na wywo?aniu przez niego reakcji fizjologicznej w postaci ?miechu lub ogólnego poczucia weso?o?ci. Do definicji tej za??cz? dwie uwagi. Pierwsza b?dzie strukturalna, druga genetyczna.

Hits: 4909