Plan konferencji "Etyka zabijania"

Posted by on in Konferencje

Zapraszam do zapoznania się z planem naszej konferencji: "Etyka zabijania" (16-17 maja 2011).

SEKCJA BIOETYKI

16.05.2011r. (poniedziałek)

10.00 - 10.30 dr hab. prof. UMCS Jolanta Świderek, Uzasadnienie aborcji w filozofii Arystotelesa

10.30 - 11.00 prof. Marek Wichrowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zabijanie a pryncypium świętości życia człowieka niewinnego

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 dr Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski, Badania naukowe na embrionach i argument z potencjalności

11.45 - 12.15 dr hab. prof. US Mirosław Rutkowski, Ochrona życia poczętego, a bliźnięta monozygotyczne i ludzkie chimery

12.15 - 12.45 dr Tomasz Kąkol, Uniwersytet Gdański, But Who/What Exactly Did You Kill (if Any)? A Plea for Ontology in Ethics: the Case of Fission

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, What Rights May We Defend by Killing?

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Apologia wartości życia a racjonalizowanie zła

16.30 - 17.00 mgr Karolina Ciachorowska, Czy holistyczna koncepcja etyki ekologicznej Henryka Skolimowskiego może stać się przyczynkiem do polepszenia statusu moralnego zwierząt?

17.05.2011r.(wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Kamil Sokołowski, Prolegomena do wszelkiej przyszłej refleksji nad pojęciem naturalnej śmierci

10.30 - 11.00 mgr Marek Pawłowski, Uniwersytet Szczeciński, Problem definicji śmierci z perspektywy sporu o tożsamość osobową

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Agnieszka Świtalska, Uniwersytet Warszawski, Czy istnieje moralnie istotna różnica między zabiciem a przyzwoleniem na śmierć

11.45 - 12.15 dr Tomasz Żuradzki, Uniwersytet Jagielloński, Świadomość i zdolność do odczuwania bólu a decyzje dotyczące zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Self-Defense Against Justified Attackers

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Jacek Meller, Model medycyny a ochrona życia pacjenta

16.00 - 16.30 mgr Bogna Wach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Próby oceny sytuacji granicznych związanych z chorobą i umieraniem

 

SEKCJA ETYKI SPOŁECZNEJ

16.05.2011r (poniedziałek)

10.00 - 10.30 mgr Małgorzata Maciejewska, Uniwersytet Warszawski, Zaraźliwa nicość jądra ciemności – fenomenologia zbrodni

10.30 - 11.00 dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gdański, Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów? Sytuacja vs charakter moralny

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 dr Roman Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Ontologiczna błędność zabójstwa kierowanego współczuciem

11.45 - 12.15 mgr Katarzyna Pająk, Czy lekarz uczestniczący w wykonywaniu kary śmierci może spać spokojnie? O władzy, powinności lekarza oraz ich konsekwencjach w kontekście kary śmierci

12.15 - 12.45 mgr Małgorzata Steć, Teoria wojny sprawiedliwej: definicyjne warunki sprawiedliwości konfliktu zbrojnego dawniej i dziś (H.Grotius, N.Fotion, D.P.Lackey)

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, What Rights May We Defend by Killing?

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Wacław Janikowski, Uniwersytet Szczeciński, Utylitaryzm, intencje i dopuszczalność terroryzmu

16.35 - 17.00 mgr Katarzyna Krzesak, Problemy etycznej oceny działań o charakterze antyterrorystycznym. Przesłuchania z użyciem tortur a "dylemat tykającej bomby”

17.05.2011r. (wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Urszula Zarosa, Uniwersytet Szczeciński, Zabijanie zwierząt

10.30 - 11.00 dr Krzysztof Saja, Uniwersytet Szczeciński, Jaki rodzaj mięsa jest najbardziej nieetyczny? Moralna klasyfikacja produktów odzwierzęcych.

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Daria Schetz, Wpływ diety wegetariańskiej na organizm ludzki a decyzje żywieniowe

11.45 - 12.15 mgr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński, Problem użycia siły zbrojnej w perspektywie filozoficzno-prawnej

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Self-Defense Against Justified Attackers

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 mgr Monika Gmurek, Pomiędzy logiką władzy a jej ekscesami

SEKCJA ETYKI W RELIGII, KULTURZE, LITERATURZE

16.05.2011r (poniedziałek)

10.00 - 10.30 dr Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Jakie problemy stwarza hedonistyczna strategia przypisywania statusu moralnego?

10.30 - 11.00 dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański, Czy norma nie zabijaj jest uniwersalna?

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Anika Lewandowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Oswoić aborcję – japoński rytuał mizuko a buddyzm

11.45 - 12.15 dr hab. prof. UMCS, Krzysztof Kosior, Aborcja i eutanazja w buddyzmie

12.15 - 12.45 dr Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński, Eutanazja w świetle religii i prawodawstwa krajów muzułmańskich

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, What Rights May We Defend by Killing?

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Krzysztof Woźniak, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, Problem kary śmierci w etyce chrześcijańskiej

16.30 - 17.00 mgr Adam Bulandra, Uniwersytet Jagielloński, Zagadnienie kary śmierci i aborcja w dyskursie kryminologicznym w USA

17.05.2011r. (wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Michał Bizoń, Uniwersytet Jagielloński, Kara główna a samobójstwo w starożytności

10.30 - 11.00 mgr Mariola Paruzel, Uniwersytet Śląski, Potoczna etyka umierania a zrozumienie zjawiska samobójstwa

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Joanna Miksa, Prawo do zaprzestania walki o przeżycie w świetle deontologii Kantowskiej

11.45 - 12.15 mgr Natalia Miklaszewska, Kwestia etyki zabijania na przykładzie powieści Herlinga-Grudzińskiego „Inny Świat”

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Self-Defense Against Justified Attackers

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Magdalena Kozak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojna jako doświadczenie przemocy bycia w myśli Emmanuela Levinasa

16.00 - 16.30 mgr Anna Barysz, Uniwesytet Wrocławski, Prymat wartości etycznych w ideologii narodowego socjalizmu

 

 

Tagged in: konferencja
Aktualnie zajmuje się tematem moralnego statusu zwierząt w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasu do czasu publikuję artykuły popularnonaukowe związane z tematyką mojej pracy oraz prowadzę wykłady o prawach i interesach zwierząt pozaludzkich.
Social sharing

Comments

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.