Plakat Mi?dzynarodowej Konferencji "Etyka zabijania" - Official Poster of the International Conference "Ethics of Killing"

Posted by on in Konferencje

alt

Szanowni Pa?stwo,


Mi?o nam przedstawi? Pa?stwu oficjalny plakat Mi?dzynarodowej Konferencji "Etyka zabijania". Zach?camy do drukowania go i wywieszania w placówkach akademickich i kulturalnych.
Jeste?my bardzo zadowoleni z faktu, ?e wezm? Pa?stwo udzia? w konferencji. Je?eli jeszcze nie jest kto? z Pa?stwa pewien, czy uczestniczy? w konferencji, serdecznie zapraszamy! S?uchacze wst?p wolny! Do zobaczenia!

 

Ladies and Gentelmen,

It is a great pleasure to introduce you the official poster of our International Conference "Ethics of killing". I know that this poster is in Polish but I am sure that the posters' picture is about one level up and it can be understood in any language. 

We are so happy that you will come and be one of the participants of the conference. If you are not sure that you will come, please come! 

There is no conference fee for the listeners. If you are willing to come, please contact me for the further information. Just send me an e-mail: bslawinska@etykapraktyczna.pl and I will reply as soon as possible.Thank you.

 

 

 


 

Magister filozofii, etyk. Specjalizacja: etyka wojny i interwencji wojskowych. Zainteresowania: filozofia spo?eczna i polityczna, bioetyka, neuroetyka.
Obecnie pracuj? dla Blackwell UK Ltd. i odbywam kurs Applied Ethics na Oxford University.
Social sharing
Trackback URL for this blog entry.

Comments

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.