Konferencja - "Takie jak my?"

Posted by on in Konferencje

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do Szczecina na ogólnopolską konferencję interdyscyplinarną Takie jak my?, która odbędzie się w dniach 28-30 września 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematyka konferencji:

Przez wiele wieków zwierzętom odmawiano zdolności do świadomego odczuwania bólu, rozumności, czy samoświadomości. W świetle najnowszych odkryć naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierzęciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu gęsi na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w krajach UE, ograniczanie hodowli klatkowej kur) uświadamiają nam jak szybko ewoluuje stosunek ludzkości do nie będących ludźmi zwierząt. W czasie minionych dwudziestu lat mogliśmy w Polsce zaobserwować galopujący rozwój organizacji działających na rzecz praw, interesów i obrony zwierząt. W etyce pojawiają się coraz liczniejsze dyskusje dotyczące statusu moralnego, podmiotowości i naszych obowiązków względem innych gatunków. Coraz więcej grup politycznych w swoich programach zaczyna odnosić się do konieczności reform ustaw i przepisów związanych z wykorzystywaniem i ochroną zwierząt. Obecnie trudno wyobrazić sobie uczestnictwo w najnowszych polemikach naukowych z zakresu biologii, medycyny, etologii, etyki, szeroko pojętej humanistyki, a nawet sztuki, bez dokładnego przyjrzenia się możliwościom poznawczym zwierząt oraz ich statusowi moralnemu.

Celem konferencji jest zgromadzenie specjalistów z różnych dziedzin nauki w celu podjęcia dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi kompetencji poznawczych, świadomości oraz statusu moralnego i prawnego zwierząt.
Problematyka konferencji obejmuje szeroki zakres tematów:

1) Relacja człowiek - zwierzę: proces socjalizacji, rola w życiu człowieka, postrzeganie we współczesnej filozofii i kulturze (zwierzęta w filmie, literaturze, sztuce, mediach), przyjaźń między gatunkami, zwierzęta w pornografii, przemoc wobec zwierząt a przemoc wobec ludzi, zwierzęta w religii, wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka (terapie z udziałem zwierząt), zwierzęca symbolika.
2) Etyka praw i interesów zwierząt: moralne znaczenie kognitywnych zdolności zwierząt, kryterium statusu moralnego, podmiotowość, śmierć i zabijanie, etyczne aspekty wykorzystywania zwierząt (w przemyśle mięsnym, mlecznym, rozrywce, sztuce, medycynie, hodowlach hobbystycznych, sporcie, medycynie, pornografii, edukacji), postępowanie ze zwierzętami (aborcja, sterylizacja, kastracja, eutanazja), autonomia i prawa zwierząt, obowiązki względem istot pozaludzkich, szowinizm gatunkowy, stosunek do ciał zwierząt (pochówek, kremacja), rola altruizmu w etyce praw i interesów zwierząt.
3) Umysły zwierząt: świadomość, samoświadomość, zdolności komunikacyjne, zdolności językowe człowiekowatych, cierpienie, odczuwanie bólu, emocje.
4) Zwierzęta i polityka: reprezentacja zwierząt w polityce, rola zwierząt w ruchach politycznych (feminizm, abolicjonizm), proces globalizacji a wymieranie gatunków, znaczenie przemysłu mięsnego w gospodarce a poszanowanie praw i interesów zwierząt, głód światowy a przemysłowa hodowla zwierząt.
5) Badania prowadzone na zwierzętach: zalety i wady badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, badania genetyczne, klonowanie, znaczenie dotychczasowych badań prowadzonych na zwierzętach, rola komisji bioetycznych, rola zwierząt we współczesnym przemyśle kosmetycznym, wykorzystanie ssaków naczelnych w badaniach, wiwisekcja, psychologia eksperymentalna, metody alternatywne, badania in-vitro a in-vivo, wykorzystanie komórek odzwierzęcych w biotechnologii.
6) Etyka środowiskowa: rola zwierząt w ekosystemie, ochrona środowiska, ochrona dzikich zwierząt, zagrożenia dla środowiska naturalnego płynące z hodowli zwierząt (mięso, nabiał, futra, akwakultury), zwierzęta w środowiskach degradowanych (eksploatacja złóż, wycinka lasów na pola uprawne i hodowlane, a sytuacja zwierząt).
7) Dobrostan zwierząt: warunki hodowli, zabijanie zwierząt, ubój rytualny, przetrzymywanie zwierząt wykorzystywanych w sporcie i rozrywce, transport zwierząt, sterylizacja i kastracja, zwierzęta domowe, zwierzęta pracujące, status zwierząt w laboratorium.
8) Ochrona zwierząt: prawne podstawy ochrony zwierząt, ruch, działania i metody na rzecz prawnej i etycznej ochrony zwierząt, rola sanktuariów, stowarzyszeń, fundacji w ochronie zwierząt, zmiana sposobu odżywiania, a wyzwolenie zwierząt.
9) Dietetyka: pozytywne i negatywne skutki stosowania diet bezmięsnych, rola weganizmu/wegetarianizmu w profilaktyce chorób, diety bezmięsne a sport, rola weganizmu we współczesnej etyce.
10) Etologia: zachowania zwierząt, ich znaczenie dla teorii umysłu i etyki, obserwacja empatii i emocji, neurobiologiczne podstawy zachowań, skłonności altruistyczne, zachowania komunikacyjne naczelnych oraz ssaków morskich.
11) Zwierzęta w prawie: ustawy i normy prawne, okrucieństwo wobec zwierząt, podmiotowość i status zwierząt w prawie polskim i międzynarodowym, uprawnienia i rola komisji bioetycznych.
12) Zwierzęta w edukacji: dobrostan zwierząt a lekcje przyrody, metody i koncepcje prowadzenia zajęć na temat etyki praw zwierząt, wykorzystywanie modeli zwierzęcych na uniwersyteckich kierunkach biologicznych, najnowsze technologie a wykorzystanie modeli zwierzęcych w edukacji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy zachęcają do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – filozofów, antropologów, ekonomistów, politologów, socjologów, psychologów, lekarzy, etologów, biologów, dietetyków, nauczycieli, krytyków sztuki, pisarzy.
Planowany czas referatów: 30 min. + 15 min. na dyskusję.

Terminy i wymogi zgłaszania abstraktów:

Termin rejestracji oraz zgłaszania abstraktów (1500-2500 znaków) mija 20 sierpnia 2012 roku. Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu na konferencję zostanie podana  do 30 sierpnia 2012r.

Opłata konferencyjna:

Wysokość opłaty konferencyjnej dla prelegentów wynosi 30 zł.
Wyżywienie: na terenie Wydziału Humanistycznego znajdują się stołówki, z których prelegenci będą mogli zamówić posiłki podczas przerwy na lunch (postaramy się poprosić o przygotowanie na czas konferencji opcji wegańskich).
Osoby będące tylko słuchaczami nie muszą wnosić żadnych opłat.

Sposób rejestracji:

W celu wysłania zgłoszenia referatu na konferencję należy:
•   Zalogować się na portalu Etyki Praktycznej.
•   Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Osoby będące słuchaczami, nie muszą rejestrować się na stronie

Komitet organizacyjny konferencji:
EtykaPraktyczna.PL
Zakład Etyki Instytutu Filozofii US
Rada programowa konferencji:
dr hab. Mirosław Rutkowski prof. US
dr Wacław Janikowski
dr Krzysztof Saja
Przewodnicząca:
mgr Milena Jakubiak
Sekretarze:
mgr Urszula Zarosa
mgr Marek Pawłowski
Kontakt z organizatorami: konferencja @ etykapraktyczna.pl

 

 

Aktualnie zajmuje się tematem moralnego statusu zwierząt w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasu do czasu publikuję artykuły popularnonaukowe związane z tematyką mojej pracy oraz prowadzę wykłady o prawach i interesach zwierząt pozaludzkich.
Social sharing

Comments

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.