Blackwell's Philosophy Group - Jeff McMahan w Oxfordzie

Posted by on in Etyka ogólna

Z mi?? ch?ci? dziel? si? z Wami wiadomo?ci? o powsta?ej w sierpniu, oficjalnej grupie filozoficznej, która nale?y do Blackwell's Oxford. Jestem jej za?o?ycielem oraz prowadz?c?. Oczywi?cie bez wsparcia pewnych osób, w tym managerów Blackwell's, Oxford, nie pisa?abym dzisiaj o tym, poniewa? zaistnienie takowej grupy by?oby po prostu niemo?liwe.

Wielkie, oficjalne, pierwsze spotkanie zaplanowa?am na 01 wrze?nia 2012, godzin? 12:00. Go?ciem moim b?dzie prof. Jeff McMahan, znany ju? Wam bardzo dobrze, chocia?by z konferencji EP "Etyka zabijania", która odby?a si? w maju 2011 roku. (Czas leci niemi?osiernie!)

Jeff McMahan

Cieszy mnie równie? to, ?e BBC Radio 4, a ?ci?lej: Nigel Warburton (http://www.philosophybites.com/,http://www.open.ac.uk/Arts/philosophy/warburton.shtml) wyrazi? ch?? wspó?pracy! Oby owoce by?y wielkie - nie mog? si? doczeka?.

O spotkaniu poinformowa?a równie? strona ELAC - Insitute of Ethics, Law and Armed Conflict.

Zach?cam do "polubienia" strony Blackwell's Philosophy Group na Facebooku, oraz ?ledzenia kolejnych wydarze?; odwiedzania Oxfordu i ucz?szczania na spotkania - do czego serdecznie zach?cam!

Pozdrawiam ciep?o z Oxfordu,

B.

 

Magister filozofii, etyk. Specjalizacja: etyka wojny i interwencji wojskowych. Zainteresowania: filozofia spo?eczna i polityczna, bioetyka, neuroetyka.
Obecnie pracuj? dla Blackwell UK Ltd. i odbywam kurs Applied Ethics na Oxford University.
Social sharing
Trackback URL for this blog entry.

Comments

 • Krzysztof Saja
  Krzysztof Saja Saturday, 25 August 2012

  Gratuluj?!

  Begino, ?wietna informacja. Zapowiada si? ciekawie, tylko jeszcze napisz, jakie s? cele grupy.

 • Begina S?awi?ska
  Begina S?awi?ska Monday, 27 August 2012

  :)

  Dzi?kuj? bardzo Krzy?ku.
  Celem grupy jest przebywanie po?ród ksi??ek filozoficznych, uciecha z uprawiania filozofii, dyskutowanie na wszelkie tematy powi?zane z filozofi? - czy podstawowym celem, tak przynajmniej mi sie wydaje, jest po prostu filozofia. A to b?dziemy mie? spotkania przy filmie, a to przy go?ciu, a to przy ksi??ce - lub te 3 rzeczy w 1.

 • Begina S?awi?ska
  Begina S?awi?ska Monday, 27 August 2012

  P.S.

  Dalsze cele same si? wyklaruj? - jestem jak zawsze otwarta na wszystkie ewentualno?ci, które przynosi los, wspó?pracuj?cy ze sob? ludzie, g?owy pe?ne pomys?ów, itd. Grunt to nie zatraci? dzieci?cej ciekawo?ci, ch?ci uciechy i t?go?ci g?ów.

 • Please login first in order for you to submit comments
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.