Czy stosować odpowiedzialność zbiorową?

0
Czy można stosować odpowiedzialność zbiorową w klasie na zajęciach? Jeśli wiemy, że ktoś z grupy zrobił krzywdzący kawał jednemu z uczniów i nikt w klasie nie chce się do tego przyznać, czy możemy ukarać całą grupę?
     
 • Replied by Agnieszka Rypuła on Thursday, April 12 2012, 09:30 pm · Hide · #1
  Ogólnie to możemy (jeśli przyjmiemy że uczniowie wiedzą kto to zrobił), ponieważ patrząc na krzywdę drugiego człowieka i w jakiś sposób nie zareagujemy na nią (w tym wypadku milczenie uczniów, nie wskazanie oprawcy) to można powiedzieć że w ten sposób przyczyniamy się do wyrządzonej krzywdy. A wymierzenie im odpowiedniej kary może nauczyć ich że należy reagować na takie zachowanie. Natomiast jeśli uczniowie nie wiedzą kto to zrobił, a sam kat nie przyznaje się do winy to nie można obarczać konsekwencjami niewinnych, należy w jakiś sposób rozwiązać ten problem (porozmawiać z poszkodowanym, poszukać świadków) i wymierzyć kare odpowiedniej osobie.
  • Małgorzata Szymańska - more than a month ago
   Zgadzam się z Tobą, w przypadku gdy dzieci wiedzą, kim jest sprawca można zastosować odpowiedzialność zbiorową. Trzeba je wyczulić na reagowanie na krzywdę, która dzieje się drugiemu człowiekowi. W przypadku kiedy milczą, dają ciche przyzwolenie sprawcy, który czuje się w tym momencie kryty i kara zbiorowa nie dotyka go aż tak bardzo, będzie swoje czyny powielał w przyszłości. Jednak, gdy dzieci nie wiedzą, kim jest sprawca w takim wypadku należy uważać z wymierzaniem kary zbiorowej. Agnieszko, podałaś bardzo dobry przykłady innego rozwiązania tego problemu niż zastosowanie kary zbiorowej. Może być ona odczuwana przez resztę dzieci jako wysoce niesprawiedliwe postępowanie z naszej strony i źle skutkować na ich dalsze postępowanie zarówno wobec siebie jak i karającego ich nauczyciela.
 •  
 • Replied by Aleksandra Jabłońska on Thursday, April 12 2012, 11:10 pm · Hide · #2
  Ze zbiorowym karaniem należy być ostrożnym, ponieważ może przynieść to odwrotne skutki od zamierzonych. Nauczyciel chce ukarać klasę za przewinienie jednej czy kilku osób, maja na celu dotarcie do tej jednostki poprzez komentarze i nastawienie osób, które zostały ukarane przy okazji, przez pewnego rodzaju napiętnowanie społeczności klasowej. Ma to swoje różne konsekwencje. Klasa może od takiego ucznia odwrócić się na jakiś czas, do momentu aż jego zachowanie poprawi się ( i wówczas nastąpi pozytywny rezultat ukarania całej klasy) lub odwróci się od tego ucznia całkowicie co niesie za sobą negatywne skutki. Ukaranie całej klasy może wywołać bunt i nastawienie przeciwko temu nauczycielowi i przedmiotowi jaki prowadzi, czy nawet wpłynąć na oceny uczniów. Może wywołać wśród osób pokrzywdzonych w takiej sytuacji myślenie, że jeśli została już wymierzona kara to co mi szkodzi popełnić ten czyn, a więc stać się zachętą lub może stać się przeszkodą, gdy uczeń zobaczy jak reaguje reszta klasy na niewłaściwe zachowanie kolegi i jak przelewa na niego swój gniew za zbiorowe ukaranie. Wszystko zależy też od tego jaka to będzie kara, bo zbyt wysoka kara może skrzywdzić a zbyt niska może nie być odczuwana jako kara, oraz od podejścia do tej sprawy nauczyciela.
 •  
 •  
  Replied by Paulina Grabowiecka on Tuesday, April 17 2012, 02:15 pm · Hide · #3
  Dlaczego cała grupa ma ponosić konsekwencje za czyny jednostki ? Czy to nie jest tak, że przez zastosowanie przez "mądrego" nauczyciela odpowiedzialności zbiorowej dajemy przyzwolenie na złe zachowanie?
  Czy odpowiedzialność zbiorowa ukrywa sprawców, którzy tym samym czują się bezkarni? Dziecko które robi coś złego ma świadomość, że zostanie ukarane mimo, iż zna konsekwencje swojego czynu postanawia nabroić. I gdy zrobi coś złego nie zostanie za to ukarane, otrzymuje sygnał, że w jego czynie nie było nic takiego złego skoro nie dostał jakiejś szczególnie dotkliwej kary ( np. gdyby sam musiał posprzątać) W ten oto sposób wysyłamy dziecku komunikat, że mimo iż zrobi coś złego nie poniesie za to zasłużonej kary. Co w dalszych konsekwencjach zachęca dzieci do dalszego rozrabiania. Gdyby nauczyciel choć trochę poświecił czasu na to alby dowiedzieć się, kto zrobił coś złego i dał zasłużoną kare temu komu się ona należy. Zbudowałaby autorytet u dzieci, polazł by dzieciom, że nie daje przyzwolenia na takie zachowanie. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i bardzo dobrze wyczuwają granice do której mogą się posunąć w swoich działaniach.Jako przyszli nauczyciele nie idźmy na łatwiznę i nie stosujmy odpowiedzialności grupowej tylko dlatego że nie wiemy jak postąpić inaczej.
Your Response
Please login first in order for you to submit comments