Konferencja: "Czy mamy obowi?zek pomaga??"

Je?eli maj? Pa?stwo jakie? pytania odno?nie warunków udzia?u, tematyki, terminów konferencji, to jest miejsce, w którym mo?na je zada?.

Discussions in this category: 2 · Subscribe to RSS feeds