POiR - grupa D i C

Grupa utworzona z myślą o studentach I roku Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej - prowadząca zajęcia: mgr Urszula Zarosa

Discussions in this category: 2 · Subscribe to RSS feeds