POiR - grupa D i C

Grupa utworzona z my?l? o studentach I roku Pedagogiki opieku?czej i resocjalizacyjnej - prowadz?ca zaj?cia: mgr Urszula Zarosa

Discussions in this category: 2 · Subscribe to RSS feeds