About The Practical Ethics

Zachęcamy osoby zawodowo zajmujące się filozofią i etyką do wzięcia udziału w tworzeniu polskiej internetowej Encyklopedii Etyki poprzez dostarczenie własnego opracowania wybranego nie opracowanego jeszcze hasła lub haseł dowolnej kategorii: pojęcia, problemy, koncepcje, znani etycy i moraliści. Wszystkie hasła będą autorstwa profesjonalnych etyków, metaetyków i historyków filozofii. Będą więc stanowić źródło rzetelnej wiedzy o poziomie akademickim, potrzebnej studentom, nauczycielom, uczniom liceów i wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami etyki.

Read more...

Galeria Filmów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym użytkownicy portalu mogą umieszczać linki do dostępnych w sieci materiałów powiązanych z etyką stosowaną (wykładów naukowych, wywiadów, dyskusji, debat i innych materiałów publicystycznych, prezentacji, wystąpień czy referatów prezentujących określone światopoglądy). Do dodawania zasobów zachęcamy wszystkich zarejestrowanych użytkowników Etyki Praktycznej.

Read more...

Katalog zasobów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym użytkownicy portalu mogą umieszczać materiały dotyczące spraw etyki (artykuły naukowe, publicystyczne, akty prawne, materiały dydaktyczne). Do dodawania zasobów zachęcamy wszystkich zarejestrowanych użytkowników Etyki Praktycznej.

Read more...

Blog akademicki Etyki Praktycznej jest miejscem publikowania krótkich notek autorskich, opinii, komentarzy, uwag, recenzji, części artykułów bądź innych materiałów przygotowywanych do publikacji, z którymi autorzy chcieliby zapoznać czytelników. Do prowadzenia bloga zapraszamy przedstawicieli etyki związanych ze środowiskiem akademickim: osoby, które z zakresu etyki piszą artykuły naukowe, rozprawę habilitacyjną, doktorską lub magisterską.

Read more...

Jeśli interesujecie się Państwo etyką, jesteście pracownikami naukowymi, wykładacie etykę lub przedmioty ściśle z nią związane, piszecie rozprawę doktorską czy magisterską o etyce lub jesteście nauczycielami, chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa do współpracy z naszym portalem. Materiały gromadzone na naszej stronie dotyczą bardzo szerokiego kręgu zagadnień związanych z etyką. Różnią się one również odmiennym poziomem "akademickości", poczynając od czasopisma naukowego, przez recenzowaną encyklopedię, blog, pliki, linki  filmy oraz komentarze w grupach.

Read more...

Conferences and Lectures

Brak nadchodzących wydarzeń

Subscribe by email