Saturday, 05 February 2011 12:52

Informations about The Ethical Ethics Blog

Blog akademicki Etyki Praktycznej jest miejscem publikowania krótkich notek autorskich, opinii, komentarzy, uwag, recenzji, części artykułów bądź innych materiałów przygotowywanych do publikacji, z którymi autorzy chcieliby zapoznać czytelników. Do prowadzenia bloga zapraszamy przedstawicieli etyki związanych ze środowiskiem akademickim: osoby, które z zakresu etyki piszą artykuły naukowe, rozprawę habilitacyjną, doktorską lub magisterską.

Dlaczego warto blogować o etyce?
  • Dzięki publikowaniu na Blogu EP autorzy mogą skutecznie dzielić się wynikami swojej pracy, pomysłami, opiniami, komentarzami z osobami zainteresowanymi etyką z całej Polski.
  • Jednym z ważnych celów Bloga EP jest promocja racjonalnej argumentacji oraz wiedzy etyczej w naszym kraju. Wierzymy, że prowadzenie wspólnego Bloga przez zawodowych etyków może w znacznej mierze promować te wartości w naszym społeczeństwie.
  • Dzięki systemowi moderowanych komentarzy autor danego wpisu może uzyskać bardzo cenne uwagi, nieformalne recenzje, opinie na temat swojej pracy i rozwijanych pomysłów, które udoskonalą wynik końcowy jego wysiłków. Takich informacji zwrotnych często brakuje podczas indywidualnej pracy naukowej.
  • Ponieważ autorzy tekstów na Blogu EP zachowują pełnię praw autorskich, na podstawie swoich notek będą mogli opublikować artykuły naukowe napisane w branżowych czasopismach filozoficznych czy etycznych.
Czego oczekujemy od autorów Bloga EP?
  • Dobrej znajomości poruszanej tematyki. Choć wpis na blogu to nie artykuł naukowy i nie musi respektować on wszystkich wymagań dla tego typu twórczości, zależy nam na wysokiej jakości merytorycznej. Z tego względu zachęcamy do publikacji przede wszystkim osoby profesjonalnie zajmujące się etyką oraz doktorantów i magistrantów, którzy w swoich rozprawach skupiają się na kwestiach etyki.
  • Umiejętności pisania w jasny i przekonujący sposób. Bardzo ważnym celem Bloga EP jest popularyzacja etyki w Polsce. Z tego względu zależy nam, aby czytelnik, który nie jest ekspertem, z zaciekawieniem mógł przeczytać artykuł autora naszego Bloga. Dlatego idealny tekst na Blogu nie powinny być językowo zbyt złożony, a wpis powinien móc się dać podzielić na spójne sekcje czy podpunkty.
Zanim wyślą Państwo do nas artykuł, proszę wziąć pod uwagę, iż:
  • Decyzję o publikacji podejmują redaktorzy Etyki Praktycznej.
  • Artykuł powinien być ukończony i gotowy do publikacji.
  • Artykuł przed publikacją może zostać poddany formatowaniu i edycji.

Jeśli chcielibyście Państwo zostać autorami Bloga EP, prosimy o kontakt mailowy z redakcją.

Last modified on Friday, 11 February 2011 11:50

Conferences and Lectures

Brak nadchodzących wydarzeń

Subscribe by email