Thursday, 10 February 2011 23:06

To authors of the Encyclopedia of Ethics

Zachęcamy osoby zawodowo zajmujące się filozofią i etyką do wzięcia udziału w tworzeniu polskiej internetowej Encyklopedii Etyki poprzez dostarczenie własnego opracowania wybranego nie opracowanego jeszcze hasła lub haseł dowolnej kategorii: pojęcia, problemy, koncepcje, znani etycy i moraliści. Wszystkie hasła będą autorstwa profesjonalnych etyków, metaetyków i historyków filozofii. Będą więc stanowić źródło rzetelnej wiedzy o poziomie akademickim, potrzebnej studentom, nauczycielom, uczniom liceów i wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami etyki.

Każde zrecenzowane pozytywnie hasło będzie włączone do Encyklopedii Etyki na stałe, stanowiąc autorski wkład w powstające dzieło, z możliwością autorskich modyfikacji w przyszłości.

 • Objętość tekstowa jednego hasła: ok. 4-8 stron znormalizowanego maszynopisu

Hasła dotyczące pojęć, problemów, koncepcji

Do struktury hasła powinny należeć części:

 • etymologia i historia;
 • definicja lub definicje;
 • ewentualne odmiany lub podziały;
 • szereg stanowisk;
 • postać współczesna;
 • najważniejsza bibliografia.

Hasła osobowe

Do struktury hasła powinny należeć części:

 • biogram;
 • wkład do etyki: tezy i problemy;
 • recepcja;
 • krytyka;
 • najważniejsze dzieła;
 • najważniejsza bibliografia.

Zasady zapisywania odniesień bibliograficznych

W tekście znajdują się odniesienia bibliograficzne jedynie w postaci Rorty [2009] s. 142-147. Natomiast w Bibliografii zapisy bibliograficzne powinny być dostosowane do następujących wzorców:

MacFarlane [2010] – John MacFarlane, Pragmatism and Inferentialism, w: Bernhard Weiss, Jeremy Wanderer (red.), Reading Brandom. On Making It Explicit, Routledge, Abingdon 2010, s. 81-95.
Rockmore [2005] – Tom Rockmore, Hegel, Idealism, and Analytic Philosophy, Yale University Press, New Haven 2005.
Rosen [2001] – Gideon Rosen, Brandom on Modality, Normativity and Intentionality, „Philosophy and Phenomenological Research” 2001, vol. LXIII, nr 3, s. 611-623.
Rorty [2009] – Richard Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. Bogdan Baran, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2009.
Schroeter, Schroeter [2005] – Laura Schroeter, François Schroeter, Is Gibbard a Realist?, „Journal of Ethics and Social Philosophy” 2005, vol. 1, nr 2, s. 1-18.
Searle [1987] – John Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
Sellars [1956] – Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind, w: Herbert Feigl, Michael Scriven (red.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 1: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, University of Minnesota Press, Minneapolis 1956, s. 253-329.
Szubka [1999] – Tadeusz Szubka, W obronie rozumu i obiektywności, recenzja książki: Thomas Nagel, The Last Word, Oxford University Press, New York 1997, „Znak” listopad 1999, s. 163-169.
Szubka [2001] – Tadeusz Szubka, Znaczenie, wnioskowanie, obiektywność. O inferencjalizmie Roberta Brandoma, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2001, nr 3, s. 175-191.
Williams [1981] – Bernard Williams, Internal and External Reasons, w: Bernard Williams, Moral Luck, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
Williams [1999] – Bernard Williams, Ile wolności powinna mieć wola?, przeł. Tadeusz Baszniak, w: Bernard Williams, Ile wolności powinna mieć wola? i inne eseje z filozofii moralnej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 171-196.
Wright [2003] – Crispin Wright, Saving the Differences. Essays on Themes from «Truth and Objectivity», Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2003.

Hasła prosimy nadsyłać na adres: encyklopedia@etykapraktyczna.pl

Last modified on Saturday, 17 December 2011 15:41

Conferences and Lectures

Brak nadchodzących wydarzeń

Subscribe by email