Issue 3/2012

Artykuł dowodzi, że nawet jeśli zaakceptuje się główne tezy etyczne, które prowadzą welfarystycznie myślących wegetarian, takich jak P.Singer, do negatywnej oceny spożywania mięsa, nie powinno się promować wegetarianizmu. Artykuł jest więc reductio ad absurdum założeń, takich jak odrzucenie szowinizmu gatunkowego czy przykładanie dużej wagi do minimalizacji cierpień zwierząt, które podziela duża część obrońców zwierząt wyrosłych z tradycji welfaryzmu i utylitaryzmu. Kolejnym celem artykułu jest wykazanie, iż istnieją poważne różnice moralne w spożywaniu mięsa różnych gatunków zwierząt oraz że pośrednie formy wegetarianizmu, takie np. ichtiwegetarianizm, są moralnie gorsze niż normalna dieta mięsna.

Krótka dyskusja z artykułem Krzysztofa Saji pt. Minimalizacja cierpienia zwierząt a wegetarianizm ma za zadanie przede wszystkim wykazać główne problemy wypływające z końcowych konkluzji sformułowanych przez Saję. Na początek proponuję analizę relacji miedzy welfaryzmem w etyce a kategorią życia moralnie dobrego. W następnej kolejności przechodzę do argumentu z braku kryterium dla stanów bycia szczęśliwym oraz odczuwania cierpienia. Twierdzi się, że dobre i złe samopoczucie, czy szczęście i cierpienie, są pewnego rodzaju stanami mentalnymi determinowanymi rozmaitymi czynnikami, włączając subiektywny osąd tego, jak czujemy się w danej sytuacji. W związku z tym, nie jest możliwe zdecydowanie jakie życie generalnie jest dobre i szczęśliwe, a jakie nie. W rezultacie wegetarianin nie jest wcale zainteresowany minimalizacją cierpienia zwierząt, a to stoi w opozycji do głównej tezy stawianej przez Saję. Postawa wegetariańska polega na powstrzymywaniu się od zadawania w ogóle jakiegokolwiek cierpienia zwierzętom oraz pozbawiania ich życia.

Sunday, 08 August 2010 15:31

Are animals people?

Written by

W samym USA w niewoli przebywa ok. 3000 wielkich małp człekokształtnych. Wiele z nich poddawanych jest badaniom biomedycznym, inne trzymane są w cyrkach, ZOO, lub prywatnych mieszkaniach. Prawa człowieka zostały stworzone, byśmy uniknęli dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, rasę. Czy możemy zatem utrzymać dyskryminację z uwagi na przynależność gatunkową? Jeśli zaś gatunek jest kryterium arbitralnym, to co jest jakością, jaka zapewnia prawa wszystkim ludziom, a jednocześnie odbiera je pewnej grupie zwierząt tak blisko z nami spokrewnionej?

Żyjemy w czasach gatunkowego szowinizmu, a zabijając zwierzęta dla ich mięsa, skór, czy w celach naukowych, postępujemy niemoralnie – dowodzi Peter Singer. Jednak to na łamach jego najpopularniejszej książki znaleźć możemy argument, który usprawiedliwia sięganie po paluszki rybne. Czy zatem jego teoria i poglądy dotyczące traktowania zwierząt są spójne? A może warto ją uzupełnić tak, by stała się mocnym narzędziem w walce z miłośnikami hamburgerów?

Komputery zrewolucjonizowały nasze życie. Z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Rewolucja ta choć pierwotnie dotyczyć miała jedynie jednego z wymiarów ludzkiego życia, czyli pracy, wkroczyła szybko na pozostałe jego aspekty. Sztandarowym przykładem są tutaj portale społecznościowe, które szybko stały się obiektem badań socjologów, psychologów i filozofów. Coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieniły nasze życie, można by pisać godzinami. W tym artykule chciałbym wyjaśnić, czym różni się etyka komputerowa od roboetyki. Akcentując różnice, będę argumentował za tym, że mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sobą używanie komputerów, to w kwestiach etycznych nie musimy mówić o rewolucji.

Tuesday, 06 July 2010 12:50

Roboethics - is it needed today?

Written by

Roboetyka - wymysł futurologów czy kolejny z działów etyki stosowanej powstały na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywiście istnieje potrzeba zajmowania się problemami pojawiającymi się w wyniku interakcji robotów z ludźmi i innymi istotami żywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie się tymi problemami oznacza automatycznie powstanie częściowo autonomicznej dziedziny etycznych rozważań? Innymi słowy czy roboetyka jest nam już dziś potrzebna?

Monday, 02 August 2010 22:54

Utilitarian ethics and duty of being holy

Written by

Jednym z ciekawszych i trudniejszych do rozwiązania problemów dla utylitarystów jest zarzut, iż jest on zbyt wymagający: utylitaryzm żąda od nas nadmiernego altruizmu. Krytyka ta wydaje się być słabo rozpoznana w Polsce, gdzie dominuje przekonanie odwrotne: utylitaryzm w swych zaleceniach prowadzi do działań potwornych i egoistycznych. Do polskiej świadomości przeniknęła bowiem krytyka, którą dobitnie i w sposób bardzo wpływowy wyraził Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność: " „Utylitaryzm wydaje się programem konsekwentnego egoizmu bez żadnych możliwości przejścia do autentycznego altruizmu” Problem utylitaryzmu leży jednak nie tam, gdzie widział go przyszły papież.

Jeden z częściej formułowanych zarzutów przeciwko utylitaryzmowi głosi, iż jest on poznawczo zbyt wymagający. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów – superhiperinteligentów, którzy nie mieszkają na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemożliwej do zdobycia przez człowieka wiedzy i umiejętności poznawczych.

Saturday, 12 June 2010 08:33

Injustice of the utilitarianism

Written by

John Rawls, w dziele Teoria sprawiedliwości postawił utylitarystom zarzut, iż nie potrafią wyjaśnić oni idei sprawiedliwości społecznej: utylitaryzm, chcąc maksymalizować użyteczność, nieczuły jest bowiem na rozkład dóbr wśród danej grupy. Zalecałby on niesprawiedliwe, nierówne, wyzyskujące modele organizacji społeczeństwa, jeśli tylko maksymalizowałby one użyteczność.

Friday, 11 June 2010 12:00

Terms

Written by

§ 1. WSTĘP:

Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Reguluje on sposób i zasady działania portalu EtykaPraktyczna.PL, dostępnego pod adresem internetowym http://etykapraktyczna.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratorów portalu.


§ 2. DEFINICJE:

 1. Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający portalem EtykaPraktyczna.Pll oraz udostępniający go Użytkownikom.

 2. Baza kont - zbiór wszelkich danych zamieszczanych w portalu dobrowolnie i zgodnie z regulaminem przez Użytkowników. Dane te są przetwarzane i gromadzone za zgodą Użytkowników przez Administratorów w celu świadczenia usług, o których mowa w regulaminie.

 3. EtykaPraktyczna.Pl- internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 4. Blog - miejsce dla wybranych przez Redakcję użytkowników w portalu EtykaPraktyczna.pl, gdzie mogą oni umieszczań napisane przez siebie artykuły.

 5. Czarna lista - lista Użytkowników zablokowanych przez danego Użytkownika, którzy nie mają dostępu do Jego profilu, bloga, grup, filmów.

 6. Filmy - miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą zamieszczać filmiki z serwisu Youtube i serwisów podobnych. Pliki te nie są przechowywane na serwerze portalu EtykaPraktyczna.Pl

 7. Grupy- miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy na interesujące ich tematy.

 8. Galeria - zbiór zdjęć Użytkownika, dobrowolnie opublikowany przez Niego w profilu.

 9. Komentarz - wypowiedź Użytkownika na temat innego Użytkownika, artykułów, zdjęć, filmów, itp.

 10. Konto - miejsce Użytkownika w portalu EtykaPraktyczna.Pl udostępniane mu po dokonaniu rejestracji, gdzie wprowadza on osobiście i dobrowolnie dane i zarządza nimi.

 11. Login - unikalna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji, służąca do logowania się.

 12. Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do wysyłania i odczytywania prywatnych wiadomości przez Użytkowników w obrębie portalu.

 13. Portal - internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 14. Profil - zbiór danych dotyczących Użytkownika, publikowana przez niego dobrowolnie i zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 15. Użytkownik - osoba fizyczna, która nabyła konto w EtykaPraktyczna.Pl na skutek rejestracji w portalu i aktywacji konta, akceptująca niniejszy regulamin.

 16. Znajomi - lista Użytkowników, którzy zaakceptowali zaproszenie do znajomych danego Użytkownika. W zależności od ustawień profilu, mogą mieć oni dostęp do pewnych danych Użytkownika, do których nie mają dostępu pozostali Użytkownicy.

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Korzystanie z portalu EtykaPraktyczna.Pl jest całkowicie bezpłatne oraz nie zawiera żadnych ukrytych kosztów i możliwe jest po bezpłatnym i dobrowolnym utworzeniu konta.

 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza prawdziwymi danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail) dostępnego pod adresem  http://etykapraktyczna.pl/zarejestruj.html oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

 3. Korzystanie z konta możliwe jest po aktywowaniu konta za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na podany przy rejestracji adres e-mail, a następnie zalogowaniu.

 4. Użytkownik korzystający z portalu oświadcza, że zamieszczane przez niego dane:

  1. są zgodne z prawdą,

  2. zamieszczone przez Niego dobrowolnie,

  3. nie dotyczą osób trzecich bez ich zgody,

  4. nie łamią niczyich praw autorskich,

  5. są zgodne z polskim prawem, niniejszym regulaminem oraz nie łamią zasad dobrego obyczaju.

    

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

 1. Użytkownicy mają prawo do darmowego, swobodnego i dobrowolnego korzystania z portalu.

 2. Użytkownicy mają obowiązek korzystać z portalu w sposób zgodny z jego regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz przestrzegając tzw. zasad dobrego obyczaju.

§ 5. ZAKAZY:

 1. W portalu obowiązuje całkowity zakaz:

  1. przeklinania i wulgarnego odnoszenia się do innych Użytkowników,

  2. zamieszczania treści, w tym zdjęć i filmów, o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym, nawołującym do nienawiści lub agresji i przemocy,

  3. działania na szkodę Użytkowników i portalu EtykaPraktyczna.Pl,

  4. gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w portalu przez osoby trzecie,

  5. zamieszczania danych zawartych w portalu na innych serwisach,

  6. umieszczania treści reklamowych m.in. w profilach, wyzwaniach, komentarzach, na blogach, forach, zdjęciach, itd.


§ 6. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORÓW:

 1. Administratorzy mają prawo do:

  1. usunięcia lub zablokowania konta bez podania przyczyny,

  2. usunięcia lub zablokowania konta w wyniku naruszenia regulaminu przez jego właściciela,

  3. usuwania lub edycji wszelkich treści niezgodnych z regulaminem lub prawem polskim,

  4. wysyłania wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu lub użytkowaniem konta, w tym m.in. o zablokowaniu/odblokowaniu/usunięciu konta, upomnień w związku z łamaniem regulaminu.

 2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

  1. zakłócenia w funkcjonowaniu portalu, które mogą wyniknąć z przyczyn od nich niezależnych, w tym: klęski żywiołowe, awaria sprzętu, przeciążenia bazy danych lub serwera.

  2. wszelkie treści zamieszczane i przekazywane sobie przez Użytkowników portalu,

  3. ewentualne szkody Użytkowników, powstałe w wyniku działania osób trzecich niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wykorzystujących dane Użytkowników w celach innych, niż działalność portalu.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Portalu dostępny jest pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 3. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu nowego Regulaminu pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 4. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, mają prawo do wglądu we własne dane, ich aktualizację lub usunięcie z serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.

«StartPrev123456NextEnd»
Page 5 of 6