Wednesday, 08 February 2012 14:39

Konferencja: Czy mamy obowi?zek pomaga??

Konferencja 2012 - Czy warto pomaga??

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? pt. „Czy mamy obowi?zek pomaga??". Konferencja ma charakter otwarty, wi?c zapraszamy wszystkich do udzia?u w wyk?adach i dyskusjach, oraz promowania wydarzenia na swoich blogach, stronach i profilach.

Published in Conference

Blog Categories

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.