Displaying items by tag: filozofia religii
Wednesday, 18 January 2012 17:50

Religia wed?ug Hume'a

Artyku? podejmuje zagadnienie filozofii religii Davida Hume’a. Jego krytyka racjonalno?ci przekona? religijnych obejmuje dwa aspekty. Po pierwsze, zostanie omówiony problem dowodów na istnienie Boga: kosmologicznego i teleologicznego, czyli czy mo?na wnioskowa? ze skutku o przyczynie? Po drugie, postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy religia jest naturalna (czy jest powszechna i pierwotna): zostanie omówione zagadnienie genezy religii i religii jako sztucznej moralno?ci. W zako?czeniu przedstawi? argumenty za racjonalno?ci? religii w oparciu o filozofi? religii Hume’a.

Published in Issue 3/2012