Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in bibliografia

Ukończyłem właśnie uaktualniać stronę Czasopisma EP dodając do niej kilka istotnych funkcji. W tym momencie nasze pismo jest chyba jedynym pismem filozoficznym w Polsce, które w meta-tagach strony zdefinione ma szczegółowe dane bibliograficzne wszystkich artykułów i jest optymalnie skonfigurowane do tego, aby zostać poprawnie zindeksowane przez Google Scholar.

Hits: 14951
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.