Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Boylan
Roboty zamiast żołnierzy, kwestia naciśnięcia "czerwonego guzika" lub zaprogramowania a problem przeniesienia odpowiedzialności moralnej, problem kryterium odpowiedzialności moralnej żołnierzy oraz prawowitego celu ataku na wojnie, to tylko nieliczne kwestie poruszone podczas wykładów organizowanych przez Uniwerytet w Oxfordzie. Mieszkając w Oxfordzie uczęszczam na wykłady zorganizowane przez Uniwersytet Oxfordzki, a dokładnie przez Departament Polityki i Stosunków Międzynarodowych, ELAC (Instytut Etyki, Prawa i Konfliktów Zbrojnych) oraz Departament Historii, który realizuje program: CCW: Zmieniając Charakter Wojny.  Na początku tego miesiąca goszczono dwie interesujące postaci:...
Tagged in: Boylan Uwe Steinhoff
Hits: 4128
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.