Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka mowy
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
X powiedzia? „czarnuch” o Y-ku. To s?owo jest uwa?ane powszechnie za obra?liwe. Dowiaduj? si? o wypowiedzi X-a. Nie jestem murzynem, wi?c nie czuj? si? obra?ony. Jednak uwa?am, ?e X zas?uguje na kar?, przynajmniej w postaci dezaprobaty moralnej (pot?pienia moralnego X-a za dokonanie rzeczonego aktu mowy) z mojej strony i  ze strony wszystkich ludzi uznaj?cych zasad? moraln?, ?e nie powinno si? nikogo obra?a?. A je?li Y mówi: „nie ma problemu, nie czuj? si? obra?ony” i mówi tak, poniewa? twierdzi, ?e X...
Hits: 45794
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.