Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka zawodowa
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Naukowcy przy różnych okazjach proszeni są o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowań naukowych. Zastanawialiście się kiedyś jakim zainteresowaniem cieszy się etyka wśród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym względzie od świata zachodniego? 

Hits: 15904
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.