Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Jan Paweł II

Posted by on in Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja będę po stronie porządku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, choć nie wierzę) aż do końca moich dni; także umierając (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Hits: 8053
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.