Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in klauzula sumienia
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Sumienie

Zdarza się czasami spotkać ludzi, którzy dobrze wiedzą, co powinni czynić, jednak twierdzą, że ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposób postępowali. Część z nich po namyśle ignoruje głos sumienia i postępuje zgodnie z moralnym obowiązkiem. Są jednak i tacy, co większy posłuch dają własnemu sumieniu. Niektórzy z nich są nawet przekonani, że czyny dyktowane sumieniem są bardziej słuszne od tych, których wymaga obowiązek.

Hits: 17568
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.