Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in klauzula sumienia
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Sumienie

Zdarza si? czasami spotka? ludzi, którzy dobrze wiedz?, co powinni czyni?, jednak twierdz?, ?e ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposób post?powali. Cz??? z nich po namy?le ignoruje g?os sumienia i post?puje zgodnie z moralnym obowi?zkiem. S? jednak i tacy, co wi?kszy pos?uch daj? w?asnemu sumieniu. Niektórzy z nich s? nawet przekonani, ?e czyny dyktowane sumieniem s? bardziej s?uszne od tych, których wymaga obowi?zek.

Hits: 17269
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.