Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in prawa zwierz?t
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Konferencje
  PLAN KONFERENCJI: 28.09.2012 (pi?tek) - sala 011 11.00-11.40 - rejestracja uczestników (hol g?ówny Wydzia?u Humanistyczny, wej?cie od ul. Krakowskiej 71-79) CZ?OWIEK A ZWIERZ?: 11.40-12.10 Ryszard Bobrowicz (UW) Dusza ludzka i zwierz?ca - ró?nica substancjalna czy akcydentalna? 12.10-12. 40 mgr Aleksanda Szulc (US), Odpowiedzialno?? cz?owieka za zwierz?ta – w my?li Edith Stein 12.40-13.10 dyskusja 13.10-14.30 przerwa obiadowa STATUS PRAWNY ZWIERZ?T: 14.30-15.00 mgr Micha? Peno (US), W?z?owe nieporozumienia wokó? tzw. statusu prawnego zwierz?t w polskim krajowym porz?dku prawnym. Perspektywa teoretyczno-prawna 15.00-15.30 mgr...
Hits: 8905

Posted by on in Konferencje
Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? interdyscyplinarn? Takie jak my?, która odb?dzie si? w dniach 28-30 wrze?nia 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci?skiego. Tematyka konferencji: Przez wiele wieków zwierz?tom odmawiano zdolno?ci do ?wiadomego odczuwania bólu, rozumno?ci, czy samo?wiadomo?ci. W ?wietle najnowszych odkry? naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierz?ciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu g?si na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierz?tach...
Hits: 11254
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.