Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in psychopatia

Posted by on in Utylitaryzm
Oczywi?cie, ?e gdyby mo?na by?o leczy? doros?ych psychopatów, to nale?a?oby to robi?, nawet wbrew ich woli i nawet, gdy nie pope?nili jeszcze ?adnego przest?pstwa. Stosuje si? tu ten sam argument, jaki wyra?aj? autorzy „Psychopatologii” w odniesieniu do zaburze? zachowania u dzieci: „Na d?u?sz? met? intensywne interwencje, takie jak terapia wielosystemowa, mog? nie tylko poprawi? ?ycie dziecka, ale równie? ocali? ?ycie innych, którzy w ko?cu mogliby si? sta? ofiarami dziecka z zaburzeniem zachowania” [Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David...
Hits: 8837
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.