Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in racjonalność samobójstwa
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Celem tekstu jest ukazanie, jakie pytania etyczne i filozoficzne generuje zagadnienie prawa do samobójstwa.

Pytanie o prawo do samobójstwa stawia przed nami co najmniej kilka problemów, którym warto się przyjrzeć zanim podejmiemy się moralnej oceny samego aktu. 

Hits: 13278
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.