Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in warto??

Posted by on in Metaetyka
Na rzecz utylitaryzmu preferencji, a tym samym za chceniow? definicj? warto?ci, ?wiadczy równie? interesuj?ca historia, jaka przydarzy?a si? Richardowi Mervynowi Hare’owi. Pewnego razu w domu tego wielkiego metaetyka i jego ?ony w Oxfordzie zamieszka? go?cinnie pewien ch?opak ze Szwajcarii. Hare zaoferowa? mu kilka francuskich ksi??ek, a ów m?ody cz?owiek przeczyta? po tygodniu Obcego Alberta Camusa. Go?? pa?stwa Hare’ów by? osob? pogodn?, a nawet entuzjastycznie nastawion? do ?ycia. Oxfordzki filozof by? wi?c bardzo zaskoczony, gdy nagle m?ody u?miechni?ty Szwajcar zupe?nie odmieni? swój...
Hits: 7690
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.