czwartek, 24 czerwca 2010 23:21

Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów

Jeden z częściej formułowanych zarzutów przeciwko utylitaryzmowi głosi, iż jest on poznawczo zbyt wymagający. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów – superhiperinteligentów, którzy nie mieszkają na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemożliwej do zdobycia przez człowieka wiedzy i umiejętności poznawczych.

Opublikowano w Krytyka utylitaryzmu

Konferencje

Brak nadchodzących wydarzeń