środa, 18 stycznia 2012 17:50

Religia wed?ug Hume'a

Artyku? podejmuje zagadnienie filozofii religii Davida Humea. Jego krytyka racjonalno?ci przekona? religijnych obejmuje dwa aspekty. Po pierwsze, zostanie omwiony problem dowodw na istnienie Boga: kosmologicznego i teleologicznego, czyli czy mo?na wnioskowa? ze skutku o przyczynie? Po drugie, postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy religia jest naturalna (czy jest powszechna i pierwotna): zostanie omwione zagadnienie genezy religii i religii jako sztucznej moralno?ci. W zako?czeniu przedstawi? argumenty za racjonalno?ci? religii w oparciu o filozofi? religii Humea.

Opublikowano w Numer 3/2012

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?