niedziela, 22 marca 2015 16:35

Deontologia (deontologizm etyczny)

Opublikowano w
wtorek, 17 września 2013 00:00

Konsekwencjalizm

konsekwencjalizm (ang. consequentialism) nazwa zbioru teorii etycznych, ktre g?osz?, i? nieinstrumentaln?, wewn?trzn?, sam? w sobie warto?? moraln? czynw, zasad, praw, cech charakteru czy instytucji posiadaj? wy??cznie ich skutki. Teori? przeciwn? do konsekwencjalizmu, tzn. mwi?c?, ?e nie tylko skutki stanowi? o ostatecznej warto?ci danej rzeczy, lecz rwnie? np. motywacje, intencje czy wewn?trzna jej warto??, nosi miano nonkonsekwencjalizmu (ang. nonconsequentialism). Klasyczn? teori? konsekwencjalistyczn? jest utylitaryzm, nonkonsekwencjalistyczn? za? r?ne formy deontologii.

Opublikowano w

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?

Prenumeruj emailem

Redaktor Encyklopedii - dr Wac?aw Janikowski
Kontakt - wjanikowski@etykapraktyczna.pl