Artyku? stanowi odpowied? na zarzuty przedstawione m.in. przez A.Schetz w artykule Dlaczego wegetarianin nie jest zainteresowany minimalizacj? cierpienia zwierz?t przeciwko argumentacji sformu?owanej w tek?cie K.Saji Minimalizacja cierpienia zwierz?t a wegetarianizm. Autor podejmuje kwestie agregacjonizmu w teoriach utylitarystycznych i idei sumowania cierpie?, problemu s?abo?ci neutralnego utylitaryzmu objawiaj?cej si? w nierozpoznaniu niesymetryczno?ci cierpienia i przyjemno?ci, omawia r?ne sposoby rozumienia kategorii interesu, r?nice w konsekwencjach mi?dzy zabijaniem ludzi i zwierz?t oraz porusza problem statusu moralnego r?nych gatunkw zwierz?t.

Opublikowano w

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?