sobota, 04 września 2010 12:12

Piekielna natura wojny

„Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co nie istnieje rzeczywiście przez coś innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet jeżeli piekło opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojną na usta cisną nam się słowa, że nieważne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), nieważne jakie środki są wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy już wojnę wszczęto, wojna jest „piekłem”. Co pozwala nam jednak dokonywać takiego porównania? Co czyni wojnę „piekłem na ziemi”?

W artykule Jeff McMahan analizuje najważniejsze argumenty Thomasa Hobbesa na rzecz przyjęcia tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej. Zawarte tam rozważania mają odpowiedzieć na pytanie, kiedy jest dopuszczalne moralnie zabicie niesłusznie lub słusznie walczących oraz cywili podczas działań wojennych. Kiedy i w jakich okolicznościach tracą oni swoje prawo do tego, by nie zostać zabici? Czy podczas wojny obowiązują prawa moralne? Artykuł w znacznej części jest polemiką z Sharon Lyod, która stara się obronić tradycyjną teorię wojny sprawiedliwej na gruncie teorii Hobbesa.

Opublikowano w Numer 2/2011

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem artykułu na Blogu EP, poniżej znajdują się informacje dla potencjalnych autorów.