Moralność – między teorią a światem przeżywanym

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Moralność – między teorią a światem przeżywanym
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Toruń
Termin:
Od : czwartek, 25 września 2014 09:00
Do : piątek, 26 września 2014 17:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

nstytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają do udziału w konferencji naukowej Moralność - między teorią a światem przeżywanym, która odbędzie się w Toruniu w dniach 25-26 września 2014 roku. Organizatorzy konferencji przewidują dwa sposoby publikacji tekstów powstałych na kanwie wygłoszonych na konferencji referatów: 1) w monografii zbiorowej Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany; 2) lub w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym. W monografii Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany zostaną opublikowane m.in. tłumaczenia tekstów dotyczących problematyki świata przeżywanego w perspektywie filozofii praktycznej, przygotowane przez autorów zagranicznych: Ilje Srubara, Thomasa Eberle, Olivera Hallicha, Bernharda Waldenfelsa, Hansa Lenka, Gerarda Rauleta, Gerharda Schulze’go.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Udział w konferencji będzie kwalifikowany w oparciu o nadesłane, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2014 r., jednostronicowe abstrakty, z podaniem tytułu wystąpienia oraz jego głównych tez. Zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: Lebenswelt@wp.pl Planowany czas wystąpień wynosi 25 minut. Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN i obejmuje koszt dwóch obiadów, bankietu, serwisu kawowego, materiałów promocyjnych i konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lebensweltumk.wordpress.com

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.