Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu pt.: Współczesne kontrowersje wokół duszy

Opcje dla wydarzenia

Admini

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu pt.: Współczesne kontrowersje wokół duszy
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa
Termin:
Od : środa, 18 maja 2011 00:00
Do : czwartek, 19 maja 2011 00:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

(Konferencja w 100. rocznicę urodzin ks. prof. Kazimierza Kłósaka)

Organizator: Sekcja Filozofii Przyrody Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1 stycznia 2011 roku przypada setna rocznica urodzin ks. prof. Kazimierza Kłósaka, wieloletniego dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) i twórcy specjalności filozofii przyrody na tym Wydziale. Z tej okazji czternastą konferencję z cyklu „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” chcemy poświęcić kwestiom dotyczącym duszy. Problematyka duszy ludzkiej była przedmiotem licznych prac ks. prof. Kłósaka. Próbował w nich, rozdzielając płaszczyzny badawcze nauk przyrodniczych, filozofii przyrody, metafizyki i teologii, ująć z tych różnych punktów widzenia zarówno naturę, jak i genezę duszy ludzkiej. W swych wnikliwych analizach dotyczących duszy uwzględniał nauki przyrodnicze, w tym również teorię ewolucji.
Mamy nadzieję, że badania ks. prof. Kłósaka staną się punktem wyjścia dla dyskusji na temat duszy, która jest uznawana w filozofii przyrody za zasadę życia, w antropologii filozoficznej za podmiot czynności psychicznych i świadomości, a w teologii za duchowy pierwiastek w człowieku. Różne perspektywy badawcze, złożoność tematyki, a także odmienne wizje filozoficzne sprawiają, że powstaje szereg kontrowersji dotyczących m.in. istnienia, natury, genezy, właściwości i cech charakterystycznych duszy oraz jej stosunku do ciała, psychiki, świadomości. To tylko niektóre z kwestii, które proponujemy jako przedmiot rozważań w czasie konferencji. Zaproponowana problematyka ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do przyrodników, filozofów i teologów.

Zgłoszenia należy kierować na adres: e-mail:
a.swiezynski@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać:
1) Stopień, tytuł naukowy lub zawodowy;
2) Jednostkę zatrudnienia lub instytucję patronacką;
3) Adres korespondencyjny oraz e-mail;
4) Temat wystąpienia;
5) Abstrakt wystąpienia (1500-2000 znaków).

Przewidywany czas jednego wystąpienia – 30 min. Zgłoszenie należy wysłać w terminie do 15.12.2010. Termin powiadomienia o przyjęciu zgłoszonego wystąpienia: 15.01.2011.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN.

Organizatorzy zamierzają opublikować teksty nawiązujące do treści referatów w kolejnym numerze półrocznika „Studia Philosophiae Christianae”. Artykuły nadesłane do druku podlegać będą odrębnej procedurze recenzyjnej, niezależnej od kwalifikacji na konferencję.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczestnikami:
ks. dr Adam Świeżyński – Katedra Filozofii Przyrody UKSW
e-mail:a.swiezynski@wp.pl

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=72

Komentarze

Marzena Woźniak
Konkretne informacje w kwestii godziny itd. można uzyskać pisząc na wyżej podany adres mailowy. Na chwilę obecną brak bardziej szczegółowych danych.
środa, 05 stycznia 2011 19:54
 

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.