Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje

Opcje dla wydarzenia

Admini

Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Gdańsk
Termin:
Od : czwartek, 16 czerwca 2011 00:00
Do : piątek, 17 czerwca 2011 23:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Organizator: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, IFSiD UG

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na kolejne spotkanie z cyklu konferencji, poświeconych zagadnieniom filozofii siedemnastego wieku. Celem gdańskiej edycji, podobnie jak poprzednich (w Białymstoku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu), będzie zarówno wieloaspektowa analiza koncepcji filozoficznych wieku „wielkich systemów”, jak i refleksja nad ich źródłami i wpływem na myśl kolejnych pokoleń filozofów.
W ramach konferencji utworzona zostanie m.in. osobna sekcja „Zagadnienie historii filozofii”, nawiązująca do prowadzonego przez Zakład projektu („Historia filozofii jako problem filozoficzny” http://www.wnsts.strony.univ.gda.pl/organizacje/historia_filozofii/). Mamy nadzieję, że stanie się ona miejscem dyskusji nad koncepcjami i statusem historii filozofii z perspektywy filozofii XVII wieku. Zachęcamy do uwzględnienia tej sekcji w Państwa propozycjach.

Abstrakty wystąpień (wystąpienia: 20 minut) oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres: filozofiaxviiwieku_ug@wp.pl do 31 stycznia 2011 roku. Formularz można uzyskać, pisząc na powyższy adres.

Opłatę konferencyjną (zawierającą koszt obiadów, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej) należy uiścić do 15 lutego 2011 roku po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia wystąpienia na konferencję (numer konta zostanie podany po przesłaniu zgłoszenia). Wysokość opłaty konferencyjnej:
- bez noclegów: 300 zł;
- koszt noclegu: pokój 1-osobowy: 120 zł., pokój 2-osobowy: 85 zł. (należy doliczyć do opłaty konferencyjnej, uwzględniając liczbę noclegów).

Kontakt z organizatorami:
dr hab. Sabina Kruszyńska, prof.UG; filsk@univ.gda.pl
mgr Iwona Krupecka; ikrupecka@wp.pl
mgr Krystyna Bembennek; krystyna.bembennek@wp.pl

Adres pocztowy:
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=akt31&m=106

http://www.ifsid.ug.gda.pl/konferencje.html

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.