Współczesne koncepcje etycznego działania

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Współczesne koncepcje etycznego działania
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 128
Termin:
Od : środa, 21 września 2011 13:00
Do : czwartek, 22 września 2011 13:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

We wrześniu 2011 r. Katedra Filozofii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Zakładem Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje
konferencję naukową, której tematem będą współczesne koncepcje etyczne.

Referaty wygłaszane na konferencji powinny dotyczyć koncepcji etycznego działania rozwijanych w drugiej połowie dwudziestego wieku. Szczególnie mile widziane będą referaty
dotyczące którejś z wymienionych niżej kwestii:

(a) Klasyczne teorie etycznego działania i ich współcześni kontynuatorzy. Czy klasycy
filozoficzni są pomocni dzisiejszym teoretykom?
(b) Kryteria etycznego działania. Czy współczesna filozofia moralności dostarczyła
istotnie nowych narzędzi pozwalających określić słuszność lub wartość działania?
(c) Teorie i antyteorie etyczne. Czy możliwa jest etyka filozoficzna bez teorii?
(d) Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm etycznych. W jakiej mierze
obowiązywalność norm działania zależy od sytuacji?
(e) Dlaczego cokolwiek powinienem? Co różni powinność od pragnienia?
(f) Pożytki z historii etyki, pułapki ahistoryzmu. Czy to, co badają etycy dzisiaj, jest tym
samym, co badali wcześniej?
(g) Uzasadnienia etyczne. Czy filozofia współczesna poszerzyła naszą wiedzę o specyfice
rozumowań w etyce i moralności?

Teksty wybranych referatów złożą się na książkę o niezbyt dobrze znanych w Polsce współczesnych koncepcjach etycznych. Najciekawsze teksty zostaną opublikowane w
czasopiśmie Etyka. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o:

(1) wypełnienie załączonego druku zgłoszenia i przesłania pocztą elektroniczną do dnia
10.06.2011 r. na adres: kafil@sgh.waw.pl
lub listownie na adres: Katedra Filozofii SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
(2) wymienienie tytułu wygłaszanego referatu (w razie zamiaru jego wygłoszenia),
napisanie krótkiej jego charakterystyki (1-2 strony) i wysłanie jej do dnia 30.06.2011
r. na adres: jacek.ziobrowski@sgh.waw.pl,
(3) dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł. do dnia 30.06.2011 r. na konto:
66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 (Bank Pekao S.A.) z dopiskiem „Koncepcje
etyczne KES” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.
Na wpłaty dokonane przelewem na konto SGH (z pominięciem osób fizycznych) kwestura
wystawia, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyła ją do wpłacającego; fakturę można
wystawić wyłącznie na wpłacającego. Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na
jej żądanie.
Koszty podróży i (ew.) zakwaterowania uczestnik konferencji pokrywa we własnym zakresie.
Organizatorzy konferencji proponują skorzystanie z hotelu UW „Hera” (ul. Belwederska 26),
z którego można w krótkim czasie dojechać autobusem do SGH. W przypadku wyboru tego
hotelu należy wymienić jego nazwę i wskazać rodzaj pokoju na karcie uczestnictwa; pokój 1-
osobowy z łazienką kosztuje 127 zł., 1-osobowy z umywalką – 71 zł, pokój 2-osobowy z
łazienką – 166 zł. (84 zł. od osoby). Istnieje też możliwość noclegu w znajdującym się blisko
miejsca konferencji hotelu „Reytan” (ul. T. Reytana 6). Uczestnicy konferencji, którzy
wybiorą hotel „Reytan” (w którym goście SGH mają zniżki) powinni potwierdzić wstępną
rezerwację (nr EF297) do dnia 20.08.2011 r. (e-mail: rez@reytan.pl lub rejtan@waw.pl, fax:
22 201 65 55); pokój 1-osobowy kosztuje 300 zł. ze zniżką, pokój 2-osobowy – 330 zł. (165
zł. od osoby) ze zniżką.

Terminarz
do 10.06.2011 r. zgłoszenia na konferencję
do 30.06.2011 r. wysyłanie streszczeń referatów
wnoszenie opłat konferencyjnych
21-22.09.2011 r. konferencja
do 30.12.2011 r. nadsyłanie tekstów referatów do opublikowania

Miejsce konferencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud. „C”, al. Niepodległości 128

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Paweł Łuków (UW), kierownik naukowy konferencji: p.w.lukow@uw.edu.pl
dr Jacek Ziobrowski (SGH): jacek.ziobrowski@sgh.waw.pl
Magdalena Wyszomirska (sekretariat KF SGH): kafil@sgh.waw.pl, tel. 22 564 91 04 (05

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.