Współczesny wymiar bezpieczeństwa - między teorią a praktyką

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Współczesny wymiar bezpieczeństwa - między teorią a praktyką
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
Termin:
Od : środa, 26 października 2011 08:00
Do : środa, 26 października 2011 14:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Informacje ogólne:Główne obszary tematyczne konferencji to:
- zintegrowane bezpieczeństwo – uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wprowadzenie w aktualną sytuację z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego (szeroko rozumiana sytuacja społeczna, gospodarcza oraz polityczno-militarna państw);
- bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe;
- główne (zasadnicze) założenia bezpieczeństwa państwa w teorii;
- teoria i praktyka kształtowania się polityki i strategii bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do narodowej, europejskiej, euroatlantyckiej i globalnej przestrzeni bezpieczeństwa;
- rola sił zbrojnych w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym.
do 27 maja 2011 – nadsyłanie zgłoszeń (wypełnionych formularzy) na adres e-mail: bezpieczenstwo@aon.edu.pl. Zgłoszenia można przesyłać także za pośrednictwem faxu na numer: (22) 6814341 (22) 6814341 lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Bezpieczeństwa Państwa, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa z dopiskiem „Konferencja: Współczesny wymiar bezpieczeństwa”;
• do 30 czerwca 2011 – ostateczny termin przesyłania pełnych tekstów referatów oraz ich streszczeń wraz z notką o autorze oraz zdjęciem;
• do 15 lipca 2011 – decyzja o zakwalifikowaniu referatów (wysłana drogą elektroniczną do Autorów artykułów);
• do 31 lipca 2011 – termin nadsyłania oświadczeń i danych do umowy przez Autorów, których referaty zostały zakwalifikowane do umieszczenia w publikacji konferencyjnej;
• po 1 sierpnia 2011 – opublikowanie programu konferencji;
• do 24 października 2011 – termin nadsyłania prezentacji konferencyjnych (PowerPoint);
• 26 października 2011 – rozpoczęcie konferencji.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.