Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Termin:
Od : wtorek, 08 listopada 2011 08:00
Do : wtorek, 08 listopada 2011 17:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Konferencja organizowana jest przez trzy ośrodki naukowe, którym tematyka zarządzania kryzysowego jest niezwykle bliska, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w podejmowanych pracach naukowo-badawczych. Dzięki poruszanej tematyce konferencja ta, będąc jednocześnie swoistym spotkaniem teorii z praktyką, trafia w samo sedno problematyki zarządzania kryzysowego, ukazując wielość dotychczasowych wysiłków i dokonań w tej dziedzinie, obnażając wciąż istniejące braki oraz wskazując pożądane kierunki rozwoju systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
Celem konferencji jest identyfikacja systemu zarządzania kryzysowego państwa, retrospekcja jego ewolucji oraz sformułowanie potrzeb i zarysowanie możliwych kierunków rozwoju tego systemu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.