Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Rozrywka w mediach"

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Rozrywka w mediach"
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Łódź
Termin:
Od : czwartek, 17 listopada 2011 08:00
Do : piątek, 18 listopada 2011 18:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki humanistyczne; Konferencje interdyscyplinarne
Nazwa organizatora:Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
Termin zgłoszeń:2011-06-30
Termin konferencji:2011-11-17 do 2011-11-18
Opłata konferencyjna od:150 zł brutto
Dane kontaktowe:rozrywkawmediach@gmail.com
Informacje ogólne:Teoretyczne rozważania na temat kształtu środków masowego przekazu coraz częściej koncentrują się wokół ich funkcji ludycznej. Pierre Sorlin wskazuje na rozrywkę, jako na podstawowy, obok informacji i wpływu, element triady rządzącej współczesnym rynkiem medialnym. Zabawa staje się więc towarem, który środki masowego przekazu sprzedają, by zaspokoić potrzeby swoich klientów, jakimi są odbiorcy medialnych treści. Konferencja „Rozrywka w mediach” stanie się więc okazją do dyskusji młodych badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak medioznawstwo, psychologia, socjologia, antropologia kultury czy komunikacja społeczna. Podjęcie tematu, który do tej pory nie stał się przedmiotem żadnej sesji naukowej, pozwoli na szersze spojrzenie na zagadnienie rozrywki, pogłębienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami.
Konferencja Naukowa "Rozrywka w mediach" ma na celu skonftrontowanie spostrzeżeń

Położenie na mapie

Wczytywanie mapy...

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.