Governance and ethics of nanosciences and nanotechnologies - NANOETHICS 2011

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Governance and ethics of nanosciences and nanotechnologies - NANOETHICS 2011
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa
Termin:
Od : czwartek, 20 października 2011 09:00
Do : piątek, 21 października 2011 17:30
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Konferencja organizowana przez PAN w dniach 20-21 października br., w Warszawie, w ramach prezydencji Polski w Radzie UE.
Głównym założeniem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem nanonauką i nanotechnologią oraz etycznymi aspektami tych dziedzin. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przestrzegania przez państwa członkowskie dobrowolnego Kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (Code of Conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research) przyjętego przez Komisję Wspólnot Europejskich na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2008 r., z zaleceniem stosowania go jako instrumentu służącego za podstawę dalszych inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz etycznego i zrównoważonego charakteru badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii w Unii Europejskiej.
Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane rezultaty wybranych projektów unijnych związanych z tematyką konferencji oraz różnorodne europejskie inicjatywy dotyczące zarządzania i etycznych aspektów badań w dziedzinie nanaonauki i nanotechnologii.
Patronat nad imprezą objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Prezes PAN prof. Michał Kleiber.
Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw i komitetów bioetycznych państw UE oraz eksperci, przedstawiciele przemysłu, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych.
Organizatorzy Nanoethics 2011 zaplanowali wydanie conference proceedings i raportu pokonferencyjnego podsumowującego wydarzenie oraz zawierającego zalecenia dotyczące wyżej wymienionego Kodu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły i rejestracja (do 14 października br. włącznie)na: www.nanoethics2011.pan.pl

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.