INSPIRACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

INSPIRACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa
Termin:
Od : poniedziałek, 19 marca 2012 10:00
Do : poniedziałek, 19 marca 2012 18:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

IV Ogólnopolskim Konwersatorium z cyklu: STYCZEŃ – ŚLIPKO –TISCHNER. INSPIRACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

Organizator:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
INSTYTUT FILOZOFII
Sekcja Etyki
01-938 Warszawa ul. Wóycickiego 1/3

Spotkanie będzie kontynuacją refleksji nad modelami etyki opracowanymi przez Tadeusza Stycznia, Tadeusza Ślipko i Józefa Tischnera. Obecnie chcielibyśmy się zastanowid nad deontologicznymi podstawami więzi międzyludzkich proponowanymi przez tych trzech filozofów.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy przesyłać na adres mailowy k.dominik@uksw.edu.pl do 15.02.2012 r.

Przewidziane są wystąpienia 20-to minutowe. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwośd rezerwacji noclegu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.