V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia stosowana

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia stosowana
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Łódź
Termin:
Od : sobota, 27 października 2012 10:00
Do : niedziela, 28 października 2012 19:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Filozofia oznacza nie tylko abstrakcyjną refleksję nad podstawami bytu czy zasadami poznania, może także służyć do zrozumienia określonych fenomenów życia społecznego, politycznego czy kulturowego. Wychodząc z takiego właśnie założenia w ramach V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych podjęta zostanie problematyka z zakresu filozofii stosowanej. W XX i XXI wieku w wyniku przemian społecznych, kulturowych, moralnych, a także gwałtownego rozwoju technologii, przede wszystkim technologii informatycznych, na znaczeniu zyskał problem tożsamości. Z jednej strony mamy do czynienia z wielością tożsamości jednostkowych i wspólnotowych domagających się uznania, z drugiej zaś strony samo pojęcie tożsamości zostaje poddane w wątpienie.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne poświęcone będą problematyce tożsamości, stojącymi przed nią wyzwaniami, jak i zagrożeniami. W ramach Warsztatów wyróżnione zostały trzy główne obszary refleksji:

1. Gender studies, podejmujące przede wszystkim problematykę indywidualnej aktywności osoby w kształtowaniu tożsamości podmiotowo-seksualnej.

2. Rzeczywistość wirtualna, która nie tylko otwiera nieznane dotąd możliwości kształtowania swojej tożsamości, lecz która stwarza również nowe zagrożenia i poddaje w wątpliwość samo pojęcie tożsamości.

3. Estetyka konfrontująca sztukę rozumianą jako fenomen typowo ludzki z tym, co określa się jako transludzkie lub transgatunkowe.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Ich zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych oraz zacieśnianie więzi między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne służą także promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Filozofii UŁ i Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W tym roku V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne promują nową specjalizację na kierunku filozofia - filozofia stosowana.

Gościem specjalnym tej edycji będzie Michał Brzeziński – znany kurator i teoretyk sztuki, artysta wideo, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z jego ostatnich przedsięwzięć jest hodowla jego własnej tkanki mięśniowej w warunkach laboratoryjnych. Wyhodowana w ten sposób tkanka mięśniowa ma posłużyć do produkcji salami. Projekt ten stawia ważne pytania, m.in. dotyczące etyki spożywania mięsa zwierzęcego.

Położenie na mapie

Wczytywanie mapy...

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.