Uzasadnienie w aksjologii i etyce

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Uzasadnienie w aksjologii i etyce
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Lublin
Termin:
Od : czwartek, 27 marca 2014 07:00
Do : piątek, 28 marca 2014 18:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji naukowej “Uzasadnianie w aksjologii i etyce”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 27-28 marca 2014 roku. Organizatorzy konferencji przewidują dwa sposoby publikacji tekstów powstałych na kanwie wygłoszonych na konferencji referatów: 1) w monografii zbiorowej pt. “Uzasadnianie w aksjologii i etyce”; 2) lub w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym (online). W monografii “Uzasadnianie w aksjologii i etyce” zostaną też opublikowane tłumaczenia tekstów, dotyczących kwestii uzasadniania w etyce, przygotowane przez autorów zagranicznych: Arno Anzenbachera, Dietera Birnbachera, Wilhelma B. Jacobsa, Dana Breazeale`go, Ludwiga Siepa i Petera Knauera. Szczegóły organizacyjne zostały umieszczone w zakładce “informacje organizacyjne”

Termin zgłoszeń: 28 luty 2014

Więcej informacji: http://uzasadnianie.wordpress.com/

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.