Użytkownicy z Miejscowość : Oxford
Begina Cox

Begina Cox

Moje miejsce na ?wiecie to dzia? Filozofia w Blackwell - Oxford
Derek Parfit

Derek Parfit

Profil utworzony przez Redakcję(Profile Created by Etyka Praktyczna)
Michael Dummett

Michael Dummett

Profil utworzony przez Redakcję (Profile Created by Etyka Praktyczna)

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.